måndag 26 mars 2012

Gravyrmaskin i arbete!

Här är vår gravyrmaskin med arbete-in-progress!
Uffe är den som jobbar med den i vår gravyrverkstad, men har brukar ropa på mig för att jag skall "kolla".
Inte för att jag förstår särskilt mycket av varken dataprogrammet eller maskineritekniken i själva den tekniska apparaten.

Men det är häftigt att se hur något jag lägger in, tex ett foto som jag redigerar i det dataprogram jag behärskar, sedan förs över via Uffes gravyrprogram ner i silvret via diamantnålen i gravyrmaskinen.

Men oftast ropar han på mig för att jag skall dubbelkolla ( godkänna? ;o) layouten / textstorleken eller bildplaceringen.
Eller om det kan vara för att kontrollera stavningen...
Man blir lätt hemmablind när man håller på emellanåt...

Inga kommentarer: